Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

serhoracy
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaToshi Toshi
serhoracy
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viashapeless shapeless
serhoracy
1990 e6d9 390
Reposted fromgreens greens viasectum-sempra sectum-sempra
serhoracy
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
serhoracy
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Reposted fromlabellavita labellavita viavanitaas vanitaas
serhoracy
Reposted fromMOLLIK MOLLIK viavanitaas vanitaas
2893 db53 390
Reposted fromdominik dominik viaarrependimento arrependimento
serhoracy
serhoracy
9693 5010 390
Fumiko Kawa
Reposted frompredictableannie predictableannie viamauak mauak
serhoracy
7232 a947 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamauak mauak

June 29 2015

serhoracy
serhoracy
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaNoCinderella NoCinderella
serhoracy
serhoracy
7014 3aec 390
Reposted bylamnedsm0k1nggnumauakchowchowcosdziwnegosilence89Fiodor11TrueHopeLove89cziczi

June 24 2015

serhoracy
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaCattleya Cattleya
serhoracy
7283 7d3d 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaNoCinderella NoCinderella
serhoracy
8900 8be2 390
serhoracy
7076 3250 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamauak mauak

June 23 2015

serhoracy
Reposted fromsilence89 silence89 viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl