Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

serhoracy
4192 d7e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
5250 e9af 390
Reposted fromidiod idiod vialemkove lemkove
serhoracy
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
0332 cb92 390

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry vialemkove lemkove
4498 c79f 390

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry vialemkove lemkove
8862 cf22 390

“Claudia Cardinale, 1959”

serhoracy
0242 8f1d 390

July 04 2015

serhoracy
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaToshi Toshi
serhoracy
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viashapeless shapeless
serhoracy
1990 e6d9 390
Reposted fromgreens greens viasectum-sempra sectum-sempra
serhoracy
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
serhoracy
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Reposted fromlabellavita labellavita viavanitaas vanitaas
serhoracy
Reposted fromMOLLIK MOLLIK viavanitaas vanitaas
2893 db53 390
Reposted fromdominik dominik viaarrependimento arrependimento
serhoracy
serhoracy
9693 5010 390
Fumiko Kawa
Reposted frompredictableannie predictableannie viamauak mauak
serhoracy
7232 a947 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamauak mauak

June 29 2015

serhoracy
serhoracy
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaNoCinderella NoCinderella
serhoracy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl